ฐานถ่ายไซนัส

ฐานถ่ายไซนัส

ข้อมูลสินค้าจาก FINE Med

รายละเอียดเกี่ยวกับสินค้าประเภท Digital X-ray
รายละเอียดเกี่ยวกับสินค้าประเภท PACS Software
รายละเอียดเกี่ยวกับสินค้าประเภท Accessories
รายละเอียดเกี่ยวกับสินค้าประเภท Analog X-ray
จำนวน 4 รายการ
1

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

 • เครื่องเอ็กซเรย์เคลื่อนที่ KELEX ขนาด 50 mA 100 kV

  เครื่องเอ็กซเรย์เคลื่อนที่ KELEX ขนาด 50 mA 100 kV

  เครื่องเอ็กซเรย์เคลื่อนที่ KELEX ขนาด 50 mA 100 kV

 • เครื่องเอกซเรย์ พร้อมอุปกรณ์ (Ezy-Rad Max )

  เครื่องเอกซเรย์ พร้อมอุปกรณ์ (Ezy-Rad Max )

  เครื่องเอกซเรย์ พร้อมอุปกรณ์ (Ezy-Rad Max )

 • เครื่องเอ็กซเรย์ Kelex ขนาด 500 mA 125 kV

  เครื่องเอ็กซเรย์ Kelex ขนาด 500 mA 125 kV

  เครื่องเอ็กซเรย์ Kelex ขนาด 500 mA 125 kV

 • รถเอกซ์เรย์ปอดเคลื่อนที่

  รถเอกซ์เรย์ปอดเคลื่อนที่

  รถเอกซ์เรย์ปอดเคลื่อนที่