การคำนวณหาความหนาและค่าสัดส่วน (Calculation of line density and ratio)

 

            -ความหนาของเส้น : มีหน่วยเป็น ซม.

*สมการ

            ความหนาของเส้น = 10/(ความหนาของระยะห่าง+ความหนาของส่วนที่ดูดกลืน) lp/cm

            -Ratio : สัดส่วนของความหนาของระยะห่างกับความหนาของกริด

*สมการ

            -Ratio : ความหนาของกริด/ความหนาของระยะห่าง

CLICK HERE CHEATS WIFE CHEAT STORY
I WANT AN AFFAIR REASON WOMEN CHEAT WHAT TO DO WHEN HUSBAND CHEATS
REDIRECT CHEATER MY BOYFRIEND CHEATED ON ME QUOTES
TERMINATE PREGNANCY THE COST OF AN ABORTION REDIRECT
RITE AID STORE COUPONS OPEN STRIDE RITE PRINTABLE COUPONS
FREE VIAGRA COUPON 2016 GO ONLINE VIAGRA COUPONS
COUPONS PRESCRIPTIONS OPEN VIAGRA SAMPLE COUPON
ABORTION PILL ABORTION PILL ABORTION PILL
CAN I TAKE NITROFURANTOIN WITH SULFA ALLERGY CAN I TAKE NITROFURANTOIN WITH SULFA ALLERGY CAN I TAKE NITROFURANTOIN WITH SULFA ALLERGY
TUDORZA PATIENT ASSISTANCE WHAT IS THE GENERIC NAME FOR BYSTOLIC
VIAGRA NETDOKTOR SHELLWARE.COM VIAGRA VIRKNING
AUGMENTIN ET SOLEIL AUGMENTIN ET GROSSESSE AUGMENTIN EUREKA
CIALIS 20MG CHEAP CIALIS CIALIS CVS COUPON
HOW TO TERMINATE A PREGNANCY ABORTION PROVIDERS ABORTION CHICAGO
KAMAGRA GOLD KAMAGRA GOLD KAMAGRA UK
CIALIS COUPON LILLY 2015 CIALIS COUPON PRESCRIPTION COUPONS
THIRD TRIMESTER ABORTION PILL ABORTION PILL HOW MUCH IS A ABORTION PILL
NALTREXONE INJECTION FOR OPIATE ADDICTION NALTREXONE ALCOHOLISM MEDICATION LOW DOSE NALTREXONE PHARMACY
ADDYI REVIEW LASERTECH.COM ADDYI MENOPAUSE
CIALIS COUPON CODES COUPON FOR FREE CIALIS CIALIS.COM COUPONS
PROS AND CONS OF ABORTION TEEN ABORTION PILL ARTICLES ON ABORTION PILL
NALTREXONE CONTROLLED SUBSTANCE OPEN LOW DOSE NALTREXONE CONTRAINDICATIONS
ปรับปรุงวันที่ 24/07/2013 15:22:16