มาตรฐานด้านความร้อน

 

- ภายในสถานประกอบการที่มีเจ้าหน้าที่ทำงานอยู่ จะมีสภาพความร้อนที่ทำให้อุณหภูมิร่างกายของเจ้าหน้าที่สูง
  เกินกว่า 38 องศาเซลเซียส มิได้

- ในกรณีที่สถานประกอบการ มีสภาพความร้อนที่ทำให้อุณหภูมิร่างกายของเจ้าหน้าที่สูงเกินกว่า 38 องศา
  เซลเซียส ให้ผู้บริหารดำเนินการแก้ไขหรือปรับปรุงเพื่อลดสภาพความร้อนนั้น หากแก้ไขหรือปรับปรุง
  ไม่ได้ ผู้บริหารต้องจัดให้เจ้าหน้าที่มีเครื่องป้องกันความร้อน มิให้อุณหภูมิร่างกายของเจ้าหน้าที่สูงเกินกว่า
  38  องศาเซลเซียส

- ในกรณีอุณหภูมิร่างกายของเจ้าหน้าที่สูงเกินกว่า 38 องศาเซลเซียส ผู้บริหารต้องจัดให้เจ้าหน้าที่หยุดพัก
  ชั่วคราว จนกว่าอุณหภูมิร่างกายของเจ้าหน้าที่อยู่ในสภาพปกติ

- ในที่ที่เป็นแหล่งกำเนิดความร้อน ที่มีสภาพความร้อนสูงถึงขนาดที่เป็นอันตรายแก่สุขภาพอนามัยของบุคคล
  ให้ผู้บริหารปิดประกาศเตือนให้ทราบ

- ให้ผู้บริหารจัดให้เจ้าหน้าที่ซึ่งทำงานใกล้แหล่งกำเนิดความร้อน ที่ทำให้อุณหภูมิในบริเวณนั้นสูงเกินกว่า 45
  องศาเซลเซียส สวมชุดแต่งกาย รองเท้า และถุงมือสำหรับป้องกันความร้อนมาตรฐานที่กำหนดในหมวด
  4 ตลอดเวลาการทำงาน

READ HERE HOW TO CHEAT ON MY HUSBAND WHAT MAKES PEOPLE CHEAT
CLICK HERE MY WIFE CHEATED ON ME READ
READ HERE ONLINE MY GIRLFRIEND CHEATED ON ME
READ HOW MANY WOMEN CHEAT ON THEIR HUSBANDS HUSBAND WATCHES WIFE CHEAT
WHY PEOPLE CHEAT IN MARRIAGE HOW TO KNOW IF WIFE HAS CHEATED WOMEN THAT CHEAT
FREE DISCOUNT PRESCRIPTION CARD WALGREENS ONLINE COUPON CODE PRESCRIPTION CARD DISCOUNT
TEMOVATE 0.05% IRONSHARPDEV.COM DOXYCYCLINE 100MG
ABORTION PILL ABORTION PILL ABORTION PILL
TUDORZA PATIENT ASSISTANCE OPEN WHAT IS THE GENERIC NAME FOR BYSTOLIC
WHAT IS THE GENERIC FOR BYSTOLIC BYSTOLIC COUPON 2014
AUGMENTIN ET SOLEIL AUGMENTIN ET SOLEIL AUGMENTIN EUREKA
PROCYCLIDINE SIDE EFFECTS OPEN PROCYCLIDINE DOSE
ABORTION PILL RECOVERY THESTICKYBEAK.CO.UK ABORTION PILL IS WRONG
FELDENE FLAS FELDENE CAPSULAS FELDENE AMPOLLA
ABORTION PILL CONS HOW MUCH DOES ABORTION PILL COST HOW MUCH IS AN ABORTION PILL
DUPHASTON ISKUSTVA DUPHASTON TABLETE KAKO SE PIJU DUPHASTON CIJENA BEZ RECEPTA
PRESCRIPTION TRANSFER COUPON FEDBETON.BE CIALIS COUPON
WHERE TO GET NALTREXONE IMPLANT HOW MUCH IS NALTREXONE NALTREXONE PRESCRIBING INFORMATION
NALTREXONE PELLET NALTREXONE ORDER RIVIA DRUG
ปรับปรุงวันที่ 21/12/2013 13:27:42