ประวัติศาสตร์ในการศึกษารังสีเอกซ์ part 8 ในปี 1912

ในปี 1912 Max von Laue, Paul Knipping and Walter Friedrich ได้ทำการค้นคว้าการเบี่ยงเบนของรังสีเอกซ์ด้วยคริสตัล การทดลองนี้ เป็นจุดเริ่มต้นของสาขา X-ray crystallography ที่มีนักฟิสิกส์ Paul Peter Ewald, William Henry Bragg and William Lawrence Bragg ได้วางรากฐานและพัฒนาต่อม

ในการประยุกต์ใช้รังสีเอกซ์ทางการแพทย์นั้น (radiation therapy) ได้เริ่มต้นโดย Major John Hall-Edwards นักฟิสิกส์ชาวอังกฤษ ในปี 1908 เขาจำเป็นต้องเสียแขนซ้ายด้วยผลของการแผ่รังสีเอกซ์ และในปี 1950 ได้กล้องถ่ายภาพเอกซเรย์ (x-ray microscope) ได้พัฒนาขึ้นสำเร็จ

READ HERE OPEN WANT MY WIFE TO CHEAT
MY HUSBAND CHEATED ON ME WHY PEOPLE CHEAT IN RELATIONSHIPS OPEN
READ MY HUSBAND ALMOST CHEATED ON ME HUSBAND WATCHES WIFE CHEAT
DILATION AND CURETTAGE RECOVERY WEST-BOT.COM I WANT TO TELL MY STORY
VENEREAL DISEASES PARENTPOWER.COM CAN YOU GET CHLAMYDIA IN THE MOUTH
WHAT IS THE GENERIC FOR BYSTOLIC BYSTOLIC COUPON 2014
CIALIS ONLINE DISCOUNT LIPSEYSGUNS.COM CIALIS PHARMACY COUPON
LAMISIL CREMA CLICK LAMISIL
CIALIS EFFET CIALIS GENERIQUE CIALISE
POST ABORTION PILL REASONS FOR ABORTION PILL MISOPROSTOL ABORTION
LAMISIL CREMA LAMISIL PASTILLAS LAMISIL
NALTREXONE HCL 4.5 MG SITE LD NALTREXONE
ปรับปรุงวันที่ 28/11/2013 15:32:26