ความปลอดภัยหมายถึงอะไร

ความปลอดภัย (Safety) คือ สภาพที่ไม่มีภัยหรืออันตราย
ความปลอดภัยในการทำงาน จึงหมายถึง การทำงานที่ไม่มีอันตราย ไม่อยู่ในสภาพที่เสี่ยงต่อการเกิด
อุบัติเหตุ หรือไม่เป็นโรค ดังนั้น การทำงานอย่างปลอดภัย จะต้องไม่ก่อให้เกิดสิ่งหนึ่งสิ่งใด ดังต่อไปนี้
    - การบาดเจ็บ พิการ หรือตาย
    - การเจ็บป่วย หรือเป็นโรค
    - ทรัพย์สินเสียหาย
    - เสียเวลา
    - ขบวนการทำงาน (การผลิต) หยุดชะงัก ไม่สม่ำเสมอ
    - ผู้ปฏิบัติงานเสียขวัญและกำลังใจ
    - องค์กร หรือหน่วยงาน เสียชื่อเสียง
ความปลอดภัยในการทำงานจะเกิดขึ้นได้เมื่อสภาพที่เป็นอันตรายหรือโอกาสเกิดอุบัติเหตุหมดไป
โดยทั่วไปแล้ว เราจะต้องกำจัดที่สาเหตุมูลฐานของอุบัติเหตุ อันได้แก่ การกระทำที่ไม่ปลอดภัย (Unsafe Acts) และ
สภาพการณ์ที่ไม่ปลอดภัย (Unsafe Conditions)

READ HERE CHEAT ON WIFE WHAT MAKES PEOPLE CHEAT
I WANT AN AFFAIR WOMEN WHO CHEAT ON HUSBAND WHAT TO DO WHEN HUSBAND CHEATS
MEDICINE ABORTION CYTOTEC AND ABORTION CLICK HERE
PRESCRIPTION DRUG COUPON READ FREE GROCERY STORE COUPONS
CAN I TAKE ANTABUSE AND NALTREXONE CAN I TAKE ANTABUSE AND NALTREXONE CAN I TAKE ANTABUSE AND NALTREXONE
TUDORZA PATIENT ASSISTANCE WHAT IS THE GENERIC NAME FOR BYSTOLIC
TUDORZA PATIENT ASSISTANCE OPEN BYSTOLIC COUPON MCKESSON
AUGMENTIN ET SOLEIL AUGMENTIN ET SOLEIL AUGMENTIN EUREKA
DOXYCYCLINE MONOHYDRATE DOXYCYCLINE HYCLATE DOXYCYCLINE HYCLATE
AMLODIPINE DOSE CATS AMLODIPINE SIDE EFFECTS AMLODIPINE DOSE CATS
AVERAGE COST OF ABORTION 2ND TRIMESTER ABORTION PILL HOW MUCH DOES ABORTION PILL COST
ABORTION PILL COSTS ABOUT ABORTION PILL NATURAL ABORTION PILL
VERMOX 100MG TRACYAWHEELER.COM VERMOX CIJENA
DUPHASTON HOUSE.RAUPES.NET DUPHASTON ISKUSTVA
WHERE CAN I BUY NALTREXONE NALTREXONE AND PREGNANCY WHAT DOES NALTREXONE DO
ปรับปรุงวันที่ 19/02/2014 10:54:31
จำนวน 0 รายการ
1
จำนวน 122 รายการ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 25

บทความและเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ X-Ray

ดูทั้งหมด