สินค้าแนะนำจาก FINE Med

AGFA CR 85-X

  1. รองรับคาสเซทเข้าได้ครั้งละไม่น้อยกว่า 10 คาสเซท โดยมีช่องรับ-ส่ง คาสเสทเข้าและออก
  2. ความสามารถในการอ่านไม่น้อยกว่า 112 แผ่น/ชม.
  3. ความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า 20 pixels/mm
  4. Grayscale Resolutionสูงไม่น้อยกว่า 12 Bits/Pixel
I WANT AN AFFAIR DATING A MARRIED MAN WHAT TO DO WHEN HUSBAND CHEATS
MEDICINE ABORTION ABORTION WITH PILLS CLICK HERE
TERMINATE PREGNANCY OPEN REDIRECT
WEBSITE UNFAITHFUL SPOUSE HOW TO CHEAT ON MY HUSBAND
MY HUSBAND ALMOST CHEATED ON ME CHEAT WIFES REASON WOMEN CHEAT
MOST WOMEN CHEAT BLOG.PERECRUIT.COM WHY HUSBANDS CHEAT

ดูข้อมูลสินค้า

สินค้าจาก FINE Med